Faceook WorkUp LinkedIn YouTube
Save
260.00
Ova usluga uključuje paušalno mjesečno savjetovanje tvrtke.
+


46.00
vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava sukladno Zakonu o...