Faceook WorkUp LinkedIn YouTube
Save
 
Računovodstvene i knjigovodstvene usluge u WorkUp inkubatoru

Računovodstvo Start-up paket

Ova usluga vrijedi za prvih 6 mjeseci poslovanja. Nakon toga se radi revizija poslovanja i utvrđuje stvarni trošak računovodstvenih usluga.
 
46.00
vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava sukladno Zakonu o računovodstvu uz primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja.

 • vođenje poslovnih knjiga za mala, srednja i velika poduzeda, po Zakonu o računovodstvu
 • vođenje poslovnih knjiga za obrte i samostalnu djelatnost, po Zakonu o dohotku
 • savjetovanje iz područja računovodstva, poreznih i drugih zakona
 • izrada kreditnih zahtjeva i prikupljanje potrebne dokumentacije
 • izbor banke s najpovoljnijim uvjetima kreditiranja
 • olakšavamo odlučivanje bez obzira u kakvoj poslovnoj situaciji se nalazite
 • popunjavanje Zahtjeva za odobravanje sred
 • stava za poticaje i prikupljanje potrebne dokumentacije
 • edukacija zaposlenika za pomodne knjigovodstvene poslove: analitičko knjigovodstvo,
 • vođenje knjige IRA i URA, blagajničko poslovanje, obračun plada i sl. / sve uz uvjet da navedene poslove želite voditi u svojem poslovnom prostoru /
 • slanje obrazaca e-mailom u FINA-u i Poreznu upravu uz punomoć kako bi maksimalno
 • smanjili troškove poduzetnika
 • u dogovoru s poduzetnicima vršimo konrolu troškova te odabiremo najpovoljnije dobavljače uzimajući u obzir omjer cijene i kvalitete proizvoda/usluga
 

+
Računovodstvene usluge
46.00

Aktivacijom ove pretplate, stizat će Vam račun na mail svakog 5.tog u mjesecu narednih 6 mjeseci poslovanja.

Mjesečno
6
1 mjesec (i)